วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

                      ภาพข้างล่างนี้เป็น ตัวย่างลายของยันต์ต่างๆ ที่อาจารย์สักให้ลูกศิษย์ครับ